facebook

KNMT steunt oproep Feilzer aan Tweede Kamer

Profile picture for user Karel Gosselink
Karel
Gosselink
2 minuten
Oproep feilzer
De KNMT steunt de oproep van ACTA-decaan Albert Feilzer aan de Tweede Kamer en minister Bruno Bruins om de ontwikkelingen in de mondzorg in samenhang in breder perspectief te bezien. De KNMT dringt er al langer op aan niet te starten met een experiment met taakherschikking zonder grondige analyse van het capaciteitsvraagstuk.

Dinsdag 11 september bracht ACTA-decaan Albert Feilzer de vaste kamercommissie VWS op de hoogte van zijn zorgen over de toegankelijkheid van de mondzorg in Nederland. Hierover stuurde hij op 8 augustus al een brief aan de Eerste en Tweede Kamer.

Oproep: experiment taakherschikking opschorten en meer opleidingsplaatsen tandheelkunde

De decaan van ACTA roept VWS-minister Bruno Bruins op om de voorgenomen uitbreiding van de bevoegdheden van mondhygiënisten – de taakherschikking – op te schorten en in samenhang te bekijken met het eventueel verhogen van het aantal opleidingsplaatsen voor de studie tandheelkunde.
Volgens Feilzer wordt in beide zaken namelijk voorbijgaan aan het werkelijke probleem: de toenemende ontoegankelijkheid van de mondzorg. En dat terwijl goede mondgezondheid van groot belang is voor de algemene gezondheid van de mens.

Groeiende groep gaat niet naar de tandarts

Feilzer signaleert dat een groeiend aantal minder draagkrachtigen afziet van een tandartsbezoek omdat de kosten niet of nauwelijks in de basisverzekering zijn opgenomen. Als zij zelf niet gaan, blijken hun kinderen ook niet te gaan, hoewel mondzorg tot hun achttiende in de basisverzekering is opgenomen. Ook steeds meer ouderen bezoeken de tandarts niet, om financiële redenen en/of vanwege mindere mobiliteit.

Stel kamercommissie in die oplossing voor toegankelijke en goede mondzorg uitwerkt

Hij pleit er bij de Eerste en Tweede Kamer voor een brede commissie te installeren, die zich buigt over het volledige spectrum van de problemen in de mondzorg. Dit in plaats van het starten van een experiment met taakherschikking. Deze commissie zou dan op korte termijn met een allesomvattende oplossing moeten komen voor een toegankelijke en goede mondzorg voor alle Nederlanders. “In het bijzonder voor de sociaal zwakkeren, de ouderen en de jeugd!”, aldus de ACTA-decaan.

Toelichting bij de oproep van Feilzer (pdf)

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)
taakherschikking

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen