facebook

Nieuwe kwaliteitsnorm mondzorg gepubliceerd

Profile picture for user Mariska de Beijer
Mariska
de
Beijer
2 minuten
Hkz nen basis voor beter
Op 4 april heeft de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) de nieuwe HKZ-norm Mondzorg gepubliceerd. Deze vervangt de HKZ-norm voor tandartspraktijken (2005) en orthodontiepraktijken (2006). De vernieuwing vond plaats op initiatief van de KNMT.

Aan de norm is meegewerkt door tandartsen, mondhygiënisten, orthodontisten, tandprothetici, het ministerie van VWS en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Breed toepasbaar en compact

Het resultaat is, aldus HKZ zelf, ‘een breed toepasbare, maar compacte HKZ-norm die aansluit bij kleine praktijken en de manier waarop de mondzorgbranche invulling wil geven aan kwaliteit. Daarbij ligt de nadruk ligt op vakmanschap, leren en verbe-teren, en niet op het schrijven van procedures en protocollen.’

Essentiële kwaliteitsthema’s

De HKZ-norm Mondzorg geeft een overzicht van essentiële thema’s op het gebied van kwaliteit in de mondzorg en helpt om in de praktijk voortdurend bezig te zijn met leren en verbeteren. Door het behalen van een HKZ-certificaat wordt aan de buitenwereld zichtbaar gemaakt dat de kwaliteit op de orde is.

Beoordeling door certificerende instelling

Praktijken die denken in aanmerking te komen voor het HKZ-certificaat, kunnen zich door een certificerende instelling laten beoordelen. Deze toetst of de praktijk aan de eisen uit de norm voldoet. Is dat het geval, dan reikt de instelling het certificaat uit en wordt de praktijk in het openbaar HKZ-certificatenregister opgenomen.

Certificaat geldt 5 jaar

Het HKZ-certificaat wordt voor een periode van 5 jaar afgegeven. Gedurende de certificatiecyclus worden instrumenten als zelfevaluatie en visitatie ingezet. Enerzijds om het leren en verbeteren te stimuleren, anderzijds om na te gaan of de praktijk ‘certificaatwaardig’ blijft.

KNMT ontwikkelt hulpmiddelen

De KNMT ontwikkelt de komende periode hulpmiddelen waarmee praktijken gestructureerd en doelgericht kunnen werken aan de kwaliteit in hun praktijk volgens de maatstaf van de HKZ-norm.

 

HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector)
kwaliteit