facebook

Roep halt toe aan schrijnende mondgezondheid thuiswonende ouderen!

Profile picture for user h.scholten@knmt.nl
Hans
Scholten
2 minuten
Ouderenbij de tandarts
Het gaat slecht met de mondgezondheid van ruim 300.000 thuiswonende ouderen, zo stellen de koepelorganisaties in de mondzorg. Een groeiend probleem nu (kwetsbare) ouderen langer thuis blijven wonen. Een belangrijke reden is dat een groot deel van deze ouderen niet meer naar de tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus gaat. In een land als Nederland mogen ouderen in hun laatste levensjaren geen last hebben van een slechte mondgezondheid waarvan de medische en sociale gevolgen groot zijn.

Ouderen blijven weg bij de mondzorgverleners omdat zij doorgaans door mobiliteitsproblemen de mondzorgprofessional niet meer kunnen bezoeken, onwetend zijn over het belang van een goede mondgezondheid en er financiële drempels zijn. Dit blijkt uit het rapport “Oorzaken en gevolgen van het mijden van mondzorg door kwetsbare ouderen” (pdf).

De voornaamste conclusies en aanbevelingen zijn:

  • Ouderen en zorgverleners zijn zich niet voldoende bewust van het belang van goede mondgezondheid. Er is een bewustwordingscampagne nodig om dit te veranderen.
  • Ouderen blijven weg bij mondzorgverleners omdat er financiële drempels zijn.
  • Ouderen kunnen niet naar mondzorgverleners door mobiliteitsproblemen.

Er moet onderzocht worden of vergoeden van de mondzorg voor deze groep van 300.000 kwetsbare mensen van 75 jaar en ouder vanuit de basisverzekering een oplossing biedt. Het gaat daarbij om een beperkt pakket van tandheelkundige zorg, dus geen dure behandelingen, maar zorg die meer gericht is op 'care' dan op 'cure'. Om hier beter zicht op te krijgen stellen de initiatiefnemers voor een experiment te starten met deze aanpak.

De initiatiefnemers zijn: de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM-mondhygiënisten), Nederlandse Vereniging van Instellingen Jeugdtandverzorging (NVIJ), Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie (NVGd) en de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT). Samen met de Consumentenbond, de Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland is met ondersteuning van het ministerie van VWS een plan van aanpak geschreven om dit probleem aan te pakken.

ouderen

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen