Tandartscontrole voor de jeugd: zo vaak als nodig

23 december 2015

Diverse media melden de afgelopen periode dat jongeren tot en met 17 jaar jaarlijks in de basisverzekering recht hebben op 1 controlebezoek bij de tandarts. Dit is niet juist. Alle controlebezoeken op indicatie van de tandarts worden vergoed.

In veel polissen staat het volgende opgenomen over te vergoeden tandheelkundige behandelingen voor de jeugd: “periodiek preventief onderzoek: één keer per jaar, tenzij meer keren per jaar nodig is”. Deze informatie is juist maar wordt soms dus ten onrechte samengevat als zouden jongeren in het basispakket slechts recht hebben op één periodiek preventief onderzoek bij de tandarts.

Op de website van Zorginstituut Nederland staat een beknopt overzicht van aanspraken op mondzorg in de basisverzekering (scrollen/springen naar mondzorg verzekerden jonger dan 18 jaar). Uitgebreidere informatie vindt u in het speciale Vademecum basispakket Tandheelkunde en Wlz (pdf).

Lees meer over: