facebook

Taakdelegatie, taakdifferentiatie en taakherschikking

Waar houd je rekening mee als je de taken in de mondzorgpraktijk verdeelt?

Wie mag wat doen in de tandartspraktijk? Welke handelingen mag een tandarts delegeren en aan wie? Op verzoek van de KNMT en NVM heeft Wolter Brands (nu KNMT-voorzitter) de begrippen taakdelegatie, taakdifferentiatie en taakherschikking beschreven voor de beroepsgroepen in de mondzorg.

'Voorwaarden voor samenwerken in de mondzorg' (pdf)

Bij het verdelen van de taken is de Wet BIG het kader. Naarmate de tandheelkundige handelingen ingrijpender zijn, neemt het aantal wettelijke eisen toe:

 • verrichtingen met weinig risico: de zorgverlener moet bekwaam zijn;
 • risicovolle verrichtingen: er gelden aanvullende eisen rondom bekwaamheid;
 • voorbehouden handelingen: deze mag je alleen onder strikte voorwaarden delegeren.

Op het gebied van de tandheelkunde noemt de wet als voorbehouden handelingen:

 • heelkundige handelingen, bijvoorbeeld extracties, plaatsen van implantaten, zenuwbehandelingen, of het prepareren van caviteiten (boren en vullen van gaatjes);
 • injecties geven, bijvoorbeeld lokale verdoving;
 • onder narcose brengen van de patiënt;
 • röntgenfoto's maken;
 • geneesmiddelen voorschrijven.

Sinds 1 juli 2020 loopt een 5-jarig experiment waarbij sommige mondhygiënisten zelfstandig een aantal voorbehouden handelingen mag uitvoeren. Voor een goed verloop van het experiment heeft de KNMT samenwerkingsafspraken gemaakt met NVM-Mondhygiënisten.

Experiment taakherschikking en samenwerkingsafspraken geregistreerd mondhygiënist

Waar moet je als tandarts-werkgever aan voldoen?

 • Bij indiensttreding ga je na hoe je medewerkers zijn opgeleid. Check de diploma's en neem afschriften op in het personeelsdossier. 
 • Stel vervolgens op basis van hun scholing vast voor welke handelingen ze bekwaam zijn.
 • Maak protocollen waarin staat welke taken door wie onder welke voorwaarden mogen worden uitgevoerd.
 • Je moet de bekwaamheid van medewerkers jaarlijks toetsen, updaten en vastleggen.
 • Zorg ervoor dat de deskundigheid van het team op peil blijft.
taakdelegatie
taakherschikking
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG)