Synoniemen

AVG
29 oktober 2019

De meeste meldingen van datalekken komen uit de zorgsector. Ook blijkt dat met name het midden- en kleinbedrijf steeds vaker ten prooi valt aan gijzelsoftware, waardoor gegevens kunnen verdwijnen. Vijf tips om dit te voorkomen.  

09 augustus 2019

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is het niet nodig om patiënten bij praktijkoverdracht expliciet om toestemming te vragen voor overdracht van hun dossier aan de nieuwe zorgverlener. Dat meldt VvAA. De Autoriteit komt hiermee terug op haar eerdere standpunt dat die toestemming wel expliciet zou moeten worden gevraagd.

18 juli 2019

Tandartsen moeten veilig e-mailen  als het om privacygevoelige gegevens gaat, schrijft de AVG voor.  Momenteel werkt de KNMT daarom mee aan een praktisch handboek voor veilig e-mailen op basis van de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 7516 'Veilige e-mail in de zorg'.

28 mei 2019

Het nemen van maatregelen vanwege de privacywet AVG - die een jaar geleden werd ingevoerd - heeft veel tandartspraktijken de nodige tijd en moeite gekost. Vraag blijft of het onderwerp privacy wel voldoende leeft in de praktijk. 5 tips om privacy-vriendelijk gedrag te stimuleren.  

23 mei 2019

Op 25 mei 2019 is het een jaar geleden dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – die de bescherming van persoonsgegevens regelt - van kracht ging. De invoering hiervan leverde mondzorgpraktijken het nodige werk op. Ook ontstonden er enkele privacy-mythes rondom de verplichtingen die vanuit de AVG zouden voortkomen. Drie daarvan worden hier weerlegd.

28 maart 2019

Weet u of u verplicht bent een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen? En wat die functie inhoudt en hoe u een functionaris vindt?

Mondzorgpraktijken zijn in bepaalde situaties verplicht een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Dit is iemand die binnen de praktijk toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wanneer is een mondzorgpraktijk verplicht een FG aan te stellen? En wat houdt deze functie in? En wie kan er als FG aangesteld worden? Op deze pagina staan adviezen en mogelijkheden voor het aanstellen van een FG.

22 januari 2019

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een tandarts verplicht om persoonlijke gezondheidsgegevens van patiënten veilig te verwerken. Dat geldt dus ook voor het per e-mail sturen van dergelijke gegevens.

12 december 2018

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het aanstellen van een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) verplicht als op grote schaal bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt. Dit betekent dat tandartspraktijken, ook als ze die nog niet hadden, nu mogelijk een dergelijke functionaris moeten aanstellen.

06 december 2018

In antwoord op vragen van de KNMT heeft de Autoriteit Persoonsgegevens duidelijk gemaakt dat gezondheidsgegevens die nodig zijn om aan een patiënt verleende zorg in rekening te brengen, aan deze bedrijven mogen worden verstrekt.