Gebruik ZorgMail in de lift

22 december 2017
Veiligheid

Steeds meer tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen maken gebruik van ZorgMail. In totaal zijn er nu meer dan 2.400 mailboxen. Dat waren er op 1 januari 2017 nog minder dan 1.000. ZorgMail maakt het mogelijk veilig medisch-inhoudelijke informatie uit te wisselen.

Van de MKA-afdelingen in ziekenhuizen maakt inmiddels 60% actief gebruik van ZorgMail.

De KNMT raadt het gebruik van ZorgMail aan. Heeft u nog geen abonnement? Regel dit dan alsnog. Doet u dat dan zo mogelijk met die collega-zorgverleners met wie u veel elektronisch communiceert. Als dat lukt, dan kunt u direct het grootste deel van uw communicatie veilig doen. U voldoet dan ook aan de wettelijke vereiste om veilig met privacygevoelige informatie om te gaan.

Meer weten? Of u aansluiten? Ga naar de website van ZorgMail

Alles over informatiebeveiliging en privacy in de mondzorg

Total votes: 80

0 reacties op Gebruik ZorgMail in de lift