facebook

KNMT wil graag in gesprek met Zorginstituut om mondzorg jeugd te bevorderen

Profile picture for user Karel Gosselink
Karel
Gosselink
2 minuten
Jeugd
De KNMT gaat graag in op een uitnodiging van het Zorginstituut Nederland (ZIN) om samen met mondzorgprofessionals en preventiedeskundigen te spreken over het bevorderen van de mondgezondheid van jeugdigen. Dit sluit aan bij het KNMT-pleidooi om het jeugdgebit vanuit breder perspectief te benaderen, waarbij aandacht voor gedrag centraal staat.

Zorginstituut wil in gesprek met deskundigen uit het veld

Recentelijk heeft SP-Kamerlid Henk van Gerven schriftelijk vragen gesteld aan minister Bruno Bruins voor Medische Zorg naar aanleiding van het  Signalement Mondzorg 2018, waaruit blijkt dat de mondgezondheid van 11-, 17- en 23-jarigen in 2017 is verslechterd in vergelijking met 2011. Van Gerven heeft onder meer gevraagd wat de minister gaat doen aan deze verslechtering. Bruins heeft geantwoord dat niet duidelijk is wat de oorzaak is van de  recente achteruitgang. Hij wil hierover in gesprek met deskundigen uit het veld, niet alleen uit de mondzorg maar ook uit de preventie en de publieke gezondheidszorg. Volgens de minister heeft het Zorginstituut Nederland aangekondigd dit gesprek te gaan organiseren.

KNMT wil ook aandacht voor gedrag van kinderen

De KNMT gaat graag in op een uitnodiging van het ZIN om te praten over wat er gedaan kan worden om de jeugdgebitten te verbeteren. De minister laat door het uitnodigen van een breed scala aan experts zien dat hij de problematiek in breder perspectief plaatst. De KNMT is hier positief over aangezien ze er al jaren voor pleit dat ook gedrag van kinderen moeten worden meegenomen bij het bevorderen van de mondgezondheid van de jeugd.   

Aandacht voor preventie blijkt te werken

Terugkijkend op alle Signalementen Mondzorg constateert de minister geen verslechtering van het jeugdgebit sinds 1995. Sterker nog, de mondgezondheid van de hele groep jeugdigen laat een verbetering zien op alle getoetste onderdelen, aldus Bruins. Deze constatering sluit aan bij de bevindingen van de KNMT en laat zien dat aandacht voor preventie werkt. Wat de KNMT betreft is dit een aanmoediging om zich samen met zorgpartners in te zetten voor nog meer gezonde kindermonden.

Lees hier meer over de kamervragen

 

jeugdigen
Zorginstituut Nederland (ZIN)

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen