Statuten en reglementen

Lees hier de statuten en reglementen van de KNMT, die gelden voor alle leden van de vereniging.

Statuten

Statuten KNMT (pdf, 11,6MB)

Reglementen

Gedragsregels voor tandartsen

Download gedragsregels voor tandartsen (pdf)

Constateert u dat de gedragsregels worden geschonden door een collega, dan kunt u een klacht indienen via de KNMT-Klachtenservice.

Total votes: 40