Filters

Over de vereniging

De KNMT, oftewel de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, is de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen.

Bestuur en raad van toezicht

De KNMT is een vereniging. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de vereniging. Een secretaris die tegelijkertijd directeur is van het verenigingskantoor ondersteunt het bestuur. Het bestuur wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht.

Besluitvorming via ledenraad en bestuur in Algemene Vergadering

De ledenraad neemt samen met het bestuur besluiten over de vereniging in de Algemene Vergadering (AV), het hoogste bestuursorgaan van de KNMT. De AV komt in ieder geval 4 keer per jaar bijeen, onder andere om het jaarverslag en de jaarrekening goed te keuren. Alle leden zijn van harte welkom mee te beslissen tijdens de AV's.

Ledenraad en commissies houden zich bezig met relevante onderwerpen voor de tandarts(specialist)

Een gekozen afvaardiging van de leden vormt samen de ledenraad. In die ledenraad zijn 24 mensen gekozen die stem geven aan verschillende geledingen binnen de KNMT.

Daarnaast zet een groot aantal leden zich op verschillende beleidsterreinen of deelonderwerpen in via commissies, project- en werkgroepen.

KNMT in de regio

Regionaal zijn commissies actief, die zich richten op het organiseren van lokale activiteiten voor tandartsen en tandartsspecialisten. Dit kunnen gezelligheids- of netwerkactiviteiten zijn maar ook inhoudelijke evenementen. 2 regiocoördinatoren van de KNMT richten zich specifiek op het onderhouden van contacten namens de KNMT in heel Nederland.

Kantoor in Utrecht

Het kantoor van de KNMT, dat de vereniging ondersteunt, telt ongeveer 60 medewerkers. Het stelt beleid voor, voert het uit, organiseert menings- en besluitvorming en levert collectieve en individuele diensten aan de leden van de vereniging.

Samenwerking in de eerste lijn

Samen met andere beroeps- en brancheorganisaties werkt de KNMT aan de beste eerstelijnszorg in de buurt, dichtbij de burger. Dat gebeurt in de EerstelijnsPartners. Op thema's waar we allen belang bij hebben trekken we gezamenlijk op. Organisaties in de EerstelijnsPartners zijn ActiZ, InEen, KNGF, KNMP, KNMT, KNOV, LHV, NHG en V&VN.

Total votes: 85