facebook

KNMT pleit bij Tweede Kamerleden tegen plannen taakherschikking

Profile picture for user h.scholten@knmt.nl
Hans
Scholten
2 minuten
Rondetafelgesprek mondzorg Tweede Kamer
De door de minister van VWS voorgestelde taakherschikking in de mondzorg is slecht voor de kwaliteit ervan. Dat betoogde KNMT-voorzitter Wolter Brands maandag 3 oktober tijdens een rondetafelgesprek met Tweede Kamerleden.

Brands ging in zijn bijdrage in op de plannen van de minister om mondhygiënisten zelfstandig en zonder opdracht van een tandarts meer behandelingen te laten uitvoeren om tot een herverdeling te komen van taken tussen tandartsen en mondhygiënisten. Brands pleitte nogmaals voor het aanbieden van mondzorg vanuit dezelfde vestiging, vanuit één agenda en op basis van hetzelfde patiëntdossier. Zodat de patiënt één adres heeft voor het hele scala aan zorg.

De KNMT-voorzitter legde de aanwezige kamerleden van SP, VVD en CDA voor om de aandacht te verleggen naar dringender dossiers, namelijk het verbeteren van de mondgezondheid van kwetsbare kinderen en ouderen. Ook uitte hij zijn zorgen over het toekomstige tekort aan tandartsen, evenals over de voorziene teruggang in het aantal mondhygiënisten. Als gevolg van de voorstellen van de minister lijkt een aanzienlijk deel van de huidige beroepsbeoefenaars namelijk niet langer zonder extra scholing in aanmerking te komen voor het voeren van de titel mondhygiënist.

Lees de volledige bijdrage van Wolter Brands

Brands was een van de maar liefst 26 sprekers die aan bod kwamen in het rondetafelgesprek. Onder hen waren vertegenwoordigers van koepelorganisaties, wetenschappers, tandartsen, mondhygiënisten, patiënten, toezichthouders en financiers. Allen kregen zij twee minuten spreektijd. De Kamerleden stelden daarna vragen aan de deelnemers. Behalve taakherschikking kwamen ook de mondzorg voor kinderen en ouderen aan bod, kwaliteit van mondzorg, richtlijnen en onderzoek naar doelmatige en efficiënte mondzorg.

Lees een kort verslag over de ronde tafel bij het Nt

taakherschikking
ouderen
jeugdigen

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen