Als beroepsorganisatie verbinden wij ruim 10.000 tandartsen en orthodontisten en kaakchirurgen met vakkennis, kwaliteit, ervaring en ambitie. We dragen bij aan de voorwaarden om hoogwaardige mondzorg te kunnen leveren. Voor een goede mondgezondheid voor iedere Nederlander.

Alles over de vereniging

Taakherschikking in de mondzorg: lagere kwaliteit, hogere kosten

Minister Schippers van VWS wil een experiment starten om mondhygiënisten zelfstandig meer behandelingen te laten uitvoeren. De minister wil daarmee komen tot een herverdeling van taken tussen tandartsen en mondhygiënisten. Patiënten worden er echter onnodig door op kosten gejaagd, terwijl ze er minder goede mondzorg voor terug krijgen, zo vreest de KNMT.

Lees het hele standpunt van de KNMT

 

Diabetes? Alles onder controle?

Bent u 1 van de ruim 1 miljoen Nederlanders met diabetes? Dan is het zaak dat u extra goed zorgt voor uw mond, omdat u extra risico loopt. Vertel het uw tandarts; die adviseert u graag.

Over diabetes en mondgezondheid

Actueel

24 oktober 2016

De KNMT heeft een aantal contracten geanalyseerd die zorgverzekeraars voor 2017 aanbieden aan tandartsen.

20 oktober 2016

De nieuwe klachten- en geschillenregelingen, de door minister Schippers voorgenomen taakherschikking, de voorgenomen verhuizing van de KNMT, de hulp die de vereniging biedt bij zaken rondom ICT en privacy en natuurlijk de verenigingsvernieuwing: allemaal kwam het vrijdag 14 oktober aan bod in de 201e Algemene Vergadering van de KNMT.

18 oktober 2016

Per 1 januari 2017 zoekt de KNMT 4 leden voor de Centrale Klachtencommissie.

17 oktober 2016

Vanwege de grote belangstelling organiseert de KNMT op donderdag 8 december opnieuw een extra voorlichtingsbijeenkomst over alternatieve samenwerkingsvormen in de mondzorg.

13 oktober 2016

Onder het motto ‘I love my teeth’ organiseert de Kunsthal in Rotterdam op woensdag 19 oktober samen met het Ivoren Kruis een middag in het teken van gezonde tanden.

13 oktober 2016

De rechtbank in Arnhem heeft eind september de herziening van de VAR van een tandarts-ZZP’er door de Belastingdienst bevestigd. Hoewel er op de argumentatie van de rechtbank wat is af te dingen, wordt hiermee nogmaals duidelijk dat een VAR in principe een voorlopig oordeel is over de fiscale positie van een belastingplichtige.