Patiënt in de stoel

Maak u klaar voor de AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Die stelt strengere eisen aan organisaties die persoonsgegevens verwerken. Wat moet u als tandarts weten en regelen?

Nieuwe wetten en regels

(Ont)Regel De Zorg

Nieuw netwerk voor tandartsen: VoorElkaar

Elke week Bits & Bites

Wekelijks het laatste nieuws uit de mondzorg in Bits & Bits: mis niks via Youtube!

Haal alles uit uw lidmaatschap


Actueel

06 juli 2018

SP-Kamerlid Henk van Gerven heeft Kamervragen gesteld aan de ministers voor Medische Zorg en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de capaciteit in de mondzorg. Hij deed dat naar aanleiding van de brief van minister Bruins over het door bureau Panteia uitgevoerde onderzoek naar de benodigde capaciteit aan zorgverleners in de mondzorg.

29 juni 2018

Welke administratieve handelingen of regels in de mondzorg zijn onnodig en zouden geschrapt kunnen worden? Die vraag legt de KNMT in een enquête voor aan 3000 tandartsen. De enquête is onderdeel van het project om de administratieve lastendruk in de mondzorg te verminderen.

04 juli 2018

De Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichts-chirurgie (NVMKA) sluit zich aan bij de oproep van de KNMT om het aantal opleidingsplekken voor tandartsen snel uit te breiden.

21 juni 2018

Op vrijdag 5 oktober organiseert de KNMT het Studentencongres in De Fabrique in Maarssen. Dit jaarlijkse evenement speciaal voor masterstudenten Tandheelkunde heeft dit jaar het thema: Goed Bezig?!

05 juli 2018

De KNMT zoekt een stagiair (marketing)communicatie om te helpen bij het opzetten van (online) marketingcommunicatiecampagnes die overtuigen.

05 juli 2018

Hoe staat het met de toepasbaarheid van de klinische praktijkrichtlijnen over de overkappingsprothese op implantaten? Die vraag legt het KIMO tandartsen voor in een webenquête. Ze doet dat naar aanleiding van vragen van gebruikers die eerder knelpunten hebben ervaren bij het gebruiken van de richtlijn in de praktijk.