Patiënt in de stoel

Maak u klaar voor de AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Die stelt strengere eisen aan organisaties die persoonsgegevens verwerken. Wat moet u als tandarts weten en regelen?

Nieuw netwerk voor tandartsen: VoorElkaar

Elke week Bits & Bites

Wekelijks het laatste nieuws uit de mondzorg in Bits & Bits: mis niks via Youtube!

Haal alles uit uw lidmaatschap


Actueel

14 juni 2018

Het afgelopen jaar is het aantal signalen van mogelijke zorgfraude in de mondzorg ten opzichte van 2016 licht gedaald, van 110 naar 108. Dit schrijft het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) in de Rapportage Signalen zorgfraude 2017.

13 juni 2018

De Inspectie ziet af en toe dat patiënten geen gehoor kunnen vinden met hun klacht bij tandartspraktijken. Ze gaat er daarom nu op toezien dat tandartsen op een goede manier omgaan met klachten van hun patiënten. Wat is belangrijk om te regelen?

08 juni 2018

De nieuwe privacywet AVG geeft patiënten meer rechten ten aanzien van het verwerken van persoonlijke gegevens. Zo heeft een patiënt er recht op dat een tandarts desgewenst zijn gegevens vernietigd. Maar geldt dat ook voor het medisch dossier? En voor financiële gegevens van wanbetalers?

13 juni 2018

Sigaretten zijn nog veel schadelijker voor de gezondheid dan gedacht, blijkt uit onderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De gehaltes aan teer en nicotine zijn tot wel meer dan 20 keer hoger dan op de pakjes staat. Voor de KNMT en het KNMT Fonds Mondgezondheid onderstreept het onderzoek hoe terecht het is dat er - mede namens deze twee organisaties - aangifte is gedaan tegen de tabaksproducenten.

04 juni 2018

Veel tandartsen hebben vragen over de verwerkersovereenkomst die het bedrijf GSN, aanbieder van het tandheelkundig administratiesysteem Simplex, aan ze voorlegt. De KNMT gaat met GSN in gesprek over de overeenkomst. Leden wordt aangeraden nog even te wachten met tekenen.

01 juni 2018

Op tandartsen en tandartsspecialisten, die tevens werkgever zijn, rust op grond van de AVG een informatieplicht. Zij kunnen aan deze informatieplicht voldoen door de KNMT-privacyverklaring aan hun personeel ter beschikking te stellen. Hoe pakt u dit aan?